kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Tân ước li-category CÁC TIN MỪNG

duc-chua-o-cung-ba-07-10-le-duc-me-man-coi
Đức Chúa ở cùng bà (07/10: Lễ Đức Mẹ Mân Côi)

Bà Êlisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gabrien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà.” Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.

sinh-hoa-loi-08-09-2017-chua-nhat-tuan-27-thuong-nien-nam-a
SINH HOA LỢI (08/09/2017 - Chúa nhật Tuần 27 Thường niên Năm A)

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: "Các ông hãy nghe dụ ngôn này: Có ông chủ nhà kia trồng được một vườn nho. Ông rào dậu chung quanh, đào hầm ép rượu và xây tháp canh, đoạn ông cho tá điền thuê, rồi đi phương xa. Ðến mùa nho, ông sai đầy tớ đến nhà tá điền để thu phần hoa lợi.

tin-mung-gio-an-nhom-phien-dich-cgkpv
Tin Mừng Gio-an (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Tin Mừng Gio-an (Ga 1,1–21,25)

tin-mung-lu-ca-nhom-phien-dich-cgkpv
Tin Mừng Lu-ca (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Tin Mừng Lu-ca (Lc 1,1–24,53)

tin-mung-mac-co-nhom-phien-dich-cgkpv
Tin Mừng Mác-cô (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Tin Mừng Mác-cô (Mc 1,1–16,20)

tin-mung-mat-theu-nhom-pd-cgkpv
Tin Mừng Mát-thêu (Nhóm Pd CGKPV)

Tin Mừng Mát-thêu (Mt 1,1–28,20)

1

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.