kinhthanh kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Tân ước li-category CÁC THƯ CHUNG

thu-1-cua-thanh-phe-ro-nhom-phien-dich-cgkpv
Thư 1 của thánh Phê-rô (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thư 1 của thánh Phê-rô (1 Pr 1,1–5,14)

thu-2-cua-thanh-phe-ro-nhom-phien-dich-cgkpv
Thư 2 của thánh Phê-rô (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thư 2 của thánh Phê-rô (2 Pr 1,1–3,18)

thu-1-cua-thanh-gio-an-nhom-phien-dich-cgkpv
Thư 1 của thánh Gio-an (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thư 1 của thánh Gio-an (1 Ga 1,1–5,21)

thu-2-cua-thanh-gio-an-nhom-phien-dich-cgkpv
Thư 2 của thánh Gio-an (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thư 2 của thánh Gio-an (2 Ga 1-13)

thu-3-cua-thanh-gio-an-nhom-phien-dich-cgkpv
Thư 3 của thánh Gio-an (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thư 3 của thánh Gio-an (3 Ga 1-15)

thu-cua-thanh-giu-da-nhom-phien-dich-cgkpv
Thư của thánh Giu-đa (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Thư của thánh Giu-đa (Gđ 1-15)

1

CÁC TRANG BÊN NGOÀI

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.