kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Cựu ước li-category Các Sách Ngôn Sứ

sach-i-sai-a-1-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách I-sai-a [1] (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách I-sai-a (Is 1,1–39,8)

sach-i-sai-a-2-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách I-sai-a [2] (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách I-sai-a (Is 40,1–66,24)

sach-ai-ca-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách Ai ca (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Ai ca (Ac 1,1–5,22)

sach-ba-ruc-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách Ba-rúc (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Ba-rúc (Br 1,1–6,72)

sach-e-de-ki-en-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách Ê-dê-ki-en (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Ê-dê-ki-en (Ed 1,1–48,35)

sach-da-ni-en-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách Đa-ni-en (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Đa-ni-en (Đn 1,1–14,42)

sach-ho-se-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách Hô-sê (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Hô-sê (Hs 1,1–14,10)

sach-gio-en-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách Giô-en (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Giô-en (Ge 1,1–4,21)

sach-a-mot-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách A-mốt (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách A-mốt (Am 1,1–9,15)

sach-gio-na-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách Giô-na (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Giô-na (Gn 1,1–4,11)

sach-mi-kha-nhom-phien-dich-cgkpv
Sách Mi-kha (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Mi-kha (Mk 1,1–7,20)

1 2

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.