kinhthanh kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Cựu ước li-category Các sách lịch sử(1)

29-07-–-chua-nhat-17-thuong-nien-b
+ 29/07 – CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN B.

Khi ấy, Chúa Giêsu đi sang bên kia biển Galilêa, cũng gọi là Tibêria. Có đám đông dân chúng theo Người, vì họ đã thấy những phép lạ Người làm cho những kẻ bệnh tật. Chúa Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do-thái đã gần tới. Chúa Giêsu ngước mắt lên và thấy đám rất đông dân chúng đến với Người. Người hỏi Philipphê: "Ta mua đâu được bánh cho những người này ăn?" Người hỏi như vậy có ý thử ông, vì chính Người đã biết việc Người sắp làm. Philipphê thưa: "Hai trăm bạc bánh cũng không đủ để mỗi người được một chút".

sach-gio-sue-nhom-phien-dich-cgkpv
SÁCH GIÔ-SUÊ (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Gô-suê (Gs 1,1–24,33)

sach-thu-lanh-nhom-phien-dich-cgkpv
SÁCH THỦ LÃNH (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Thủ lãnh (Tl 1,1–21,25)

sach-sa-mu-en-quyen-1-nhom-phien-dich-cgkpv
SÁCH SA-MU-EN Quyển 1 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Sa-mu-en Quyển 1 (1 Sm 1,1–31,13)

sach-sa-mu-en-quyen-2-nhom-phien-dich-cgkpv
SÁCH SA-MU-EN Quyển 2 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Sa-mu-en Quyển 2 (2 Sm 1,1–24,25)

sach-cac-vua-quyen-1-nhom-phien-dich-cgkpv
SÁCH CÁC VUA Quyển 1 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Các Vua Quyển 1 (1,1–22,54)

sach-cac-vua-quyen-2-nhom-phien-dich-cgkpv
SÁCH CÁC VUA Quyển 2 (Nhóm Phiên dịch CGKPV)

Sách Các Vua Quyển 2 (1,1–25,30)

1

CÁC TRANG BÊN NGOÀI

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.