kinhthanh

TRANG CHỦ li-category BẢN VĂN

thu-bay-sau-chua-nhat-vi-phuc-sinh
Thứ Bảy sau Chúa nhật VI Phục Sinh

Cv 18,23-28; Tv 46; Ga 16,23b-28

thu-nam-sau-chua-nhat-vi-phuc-sinh
Thứ Năm sau Chúa nhật VI Phục Sinh

Cv 18,1-8; Tv 97; Ga 16,16-20

thu-tu-sau-chua-nhat-vi-phuc-sinh
Thứ Tư sau Chúa nhật VI Phục Sinh

Cv 17,15.22–18,1; Tv 148; Ga 16,12-15

le-chua-thang-thien-nam-c
Lễ Chúa Thăng Thiên - năm C

Cv 1,1-11; Tv 46; Ep 1,17-23; hoặc Dt 9,24-28; 10,19-23; Lc 24,46-53

thu-ba-sau-chua-nhat-vi-phuc-sinh
Thứ Ba sau Chúa nhật VI Phục Sinh

Cv 16,22-34; Tv 137; Ga 16,5-11

thu-hai-sau-chua-nhat-vi-phuc-sinh
Thứ Hai sau Chúa nhật VI Phục Sinh

Cv 16,11-15; Tv 149; Ga 15,26–16,4a

thu-bay-sau-chua-nhat-v-phuc-sinh
Thứ Bảy sau Chúa nhật V Phục Sinh

Cv 16,1-10; Tv 99; Ga 15,18-21

thu-sau-sau-chua-nhat-v-phuc-sinh
Thứ Sáu sau Chúa nhật V Phục Sinh

Cv 15,22-31; Tv 56; Ga 15,12-17

thu-tu-sau-chua-nhat-v-phuc-sinh
Thứ Tư sau Chúa nhật V Phục Sinh

Cv 15,1-6; Tv 121; Ga 15,1-8

chua-nhat-vi-phuc-sinh-nam-c
Chúa Nhật VI Phục Sinh - Năm C

Cv 15,1-2.22-29; Tv 66; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.