kinhthanh

TRANG CHỦ li-category BẢN VĂN

chua-nhat-xxxii-thuong-nien-nam-a
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN - Năm A

Kn 6,12-16 ; Tv 62 ; 1 Tx 4,13-18 ; Mt 25,1-13.

thu-bay-sau-chua-nhat-xxxi-thuong-nien-nam-le
Thứ Bảy sau Chúa nhật XXXI Thường Niên (năm lẻ)

Rm 16,3-9.16.22-27 ; Tv 144 ; Lc 16,9-15.

ngay-2-thang-11-cau-cho-cac-tin-huu-da-qua-doi-le-i-le-ii-le-iii
Ngày 2 tháng 11 - Cầu cho các tín hữu đã qua đời (Lễ I, Lễ II, Lễ III)

Lễ I - G 19,1.23-27a ; Tv 26 ; Rm 5,5-11 ; Ga 6,37-40.
Lễ II - Is 25,6a.7-9 ; Tv 24 ; Rm 8,14-23 ; Lc 23,33.39-42.
Lễ III - 2 Mcb 12,43-45 ; Tv 41 ; Kh 21,1-5a.6b-7 ; Ga 11,17-27.

ngay-1-thang-11-cac-thanh-nam-nu-le-trong
Ngày 1 tháng 11 - Các thánh Nam Nữ (Lễ trọng)

Kh 7,2-4.9-14; Tv 23; 1 Ga 3,1-3; Mt 5,1-12a.

chua-nhat-xxxi-thuong-nien-nam-a
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN - Năm A

Ml 1,14b–2,2b.8-10 ; Tv 130 ; 1 Tx 2,7b-9.13 ; Mt 23,1-12.

thu-bay-sau-chua-nhat-xxx-thuong-nien-nam-le
Thứ Bảy sau Chúa nhật XXX Thường Niên (năm lẻ)

Rm 11,1-2a.11-12.25-29 ; Tv 93 ; Lc 14,1.7-11.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.