kinhthanh

TRANG CHỦ li-category BẢN VĂN

chua-nhat-vii-thuong-nien-nam-b
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN - Năm B

Is 43,18-19.21-22.24b-25 ; Tv 40 ; 2 Cr 1,18-22 ; Mc 2,1-12.

thu-sau-sau-chua-nhat-vi-thuong-nien-nam-chan
Thứ Sáu sau Chúa nhật VI Thường Niên (năm chẵn)

Gc 2,14-24.26 ; Tv 111 ; Mc 8,34–9,1.

chua-nhat-vi-thuong-nien-nam-b
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN - Năm B

Lv 13,1-2.44-46 ; Tv 31 ; 1 Cr 10,31–11,1 ; Mc 1,40-45.

thu-bay-sau-chua-nhat-v-thuong-nien-nam-chan
Thứ Bảy sau Chúa nhật V Thường Niên (năm chẵn)

1 V 12,26-32; 13,33-34 ; Tv 105 ; Mc 8,1-10.

thu-sau-sau-chua-nhat-v-thuong-nien-nam-chan
Thứ Sáu sau Chúa nhật V Thường Niên (năm chẵn)

1 V 11,29-32; 12,19 ; Tv 80 ; Mc 7,31-37.

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.