kinhthanh

TRANG CHỦ li-category Học về thánh Phaolô li-category Bài 19 : Vậy thánh Phaolô làm gì trong những lần lên Jerusalem?

Như thánh Phaolô tự thuật trong thư gởi Galata, Ngài lên Jerusalem hai lần (Gal 1:17-18; 2:1).  Vậy mục đích và nội dung hai lần thăm viếng này là gì?

Các nhà chuyên môn cho rằng lần thứ nhất (Gal 1:18) xảy ra khoảng năm 39, ba năm sau khi Phaolô trở lại. Mục đích của chuyến đi là (a) làm quen với các tông đồ, (b) với hội thánh Jerusalem nói riêng và với hội thánh Kitô giáo nói chung, (c) học hỏi về Chúa Giêsu Kitô và những giáo huấn của Ngài.

Không có bằng chứng nào cho thấy Phaolô gặp và học hỏi với Chúa Giêsu khi Chúa Giêsu còn sống, hay được Chúa Giêsu mặc khải một cách nhiệm mầu những kiến thức cho Ngài. Nhưng trong thư gởi tín hữu Côrintô, Phaolô viết: “Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em.” (1 Cor 11:23).  Ngài còn viết thêm: “Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận…” (1 Cor 15:3). 

Câu hỏi là: vậy Phaolô lãnh nhận những gì, ở đâu, và khi nào? 

Các nhà kinh thánh cắt nghĩa rằng dịp Phaolô lên Jerusalem (năm 39) và ở lại với Kêpha (Phêrô) và Giacôbê là cơ hội để học hỏi về cuộc đời, con người và giáo lí của Chúa Giêsu. “Ba năm sau tôi mới lên Giê-ru-sa-lem diện kiến ông Kê-pha, và ở lại với ông mười lăm ngày” (Gal 1:18).

Nhờ trí thông minh xuất chúng và tài năng “học một biết mười,” sau thời gian ngắn này, Phaolô đã thấu hiểu những giáo huấn của Chúa Giêsu dù Ngài không có cơ hội tiếp xúc với Chúa Giêsu trước đây. 

Điều này được thể hiện cách rõ ràng qua những thư thánh Phaolô viết cho Kitô hữu. Giáo huấn của Phaolô không hề trái ngược với những gì Chúa Giêsu giảng dạy. Hơn nữa, những lí luận thần học của Phaolô là những chú giải chính xác về giáo lí của Chúa Giêsu. 

Theo Cvtd, trong lần thăm viếng lần đầu này, Phaolô đã không tự mình đến mà Barnabas là người giới thiệu Phaolô cho các tông đồ (Cvtd 9:27-29), có lẽ vì các tông đồ chưa biết và chưa thực sự tin Phaolô là người đã thật lòng theo Chúa Giêsu Kitô.

Cũng theo Cvtd, trong lần đến Jerusalem này, đang khi cầu nguyện trong đền thờ, Phaolô đã có một thị kiến được Chúa báo cho biết là mau trốn khỏi Jerusalem vì những người Do Thái đang tìm bắt Ngài: “Khi trở về Giê-ru-sa-lem, đang lúc tôi cầu nguyện trong Đền Thờ, thì tôi xuất thần18 và thấy Chúa bảo tôi: “Mau lên, hãy rời khỏi Giê-ru-sa-lem gấp, vì chúng sẽ không nhận lời anh làm chứng về Thầy đâu……. Chúa bảo tôi: “Hãy đi, vì Thầy sẽ sai anh đến với các dân ngoại ở phương xa” (Cvtd 22:17-21).

Vậy sau 15 ngày ở Jerusalem (Gal 1:18), Phaolô được anh em Kitô hữu sắp xếp trốn về Tarsus ở Celicia (Cvtd 9:30). Thánh Phaolô ở lại đó khoảng vài năm.


Mt. Nguyễn khắc Hy, S.S.

thanh-the-trong-than-hoc-va-linh-dao-cua-thanh-phaolo
Thánh Thể trong Thần Học và Linh Đạo của Thánh Phaolô

Khi suy tư hay thảo luận thần học về bí tích Thánh Thể, chúng ta không thể không trở về với nguồn mạch Kinh Thánh, đặc biệt với những bản văn Tân Ước, những bài tường thuật về lời tuyên bố và hành động của Đức Giêsu trong biến cố lịch sử đó. Có thể nói, đây là những thông tin quan trọng thiết yếu, những chứng từ sống động, được biên soạn, hình thành từ trong kinh nghiệm đức tin của Cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi.

bai-22-tiep-theo-dau-kho-tinh-than
Bài 22 : (tiếp theo) Đau khổ tinh thần

Thánh Phaolô chịu những đau khổ tinh thần nào?

Quý độc giả có thể gửi thư cho người quản trị website, đóng góp ý kiến, đưa ra những yêu cầu, thắc mắc...

Quý độc giả có thể email trực tiếp tới kinhthanhvn@gmail.com.Xin cảm ơn!.

Hỗ trợ & Cung Cấp Website Wsup3

Copyright © 2016 KINHTHANHVN.NET.